Bevingede ord fra sumpen

·

·

(Via Blogbogstaver)

I min egenskab af antropomorfiseret specialesump rammer Jes Fabricius MøllersDen sproglige bundvending” mig et blødt sted. Jeg har derfor ladet denne hans specialegenerator hjælpe mig lidt på vej.

Problemformulering:

Med udgangspunkt i italesættelsen af magten over magtudøvelsens centralisering i tidligt moderne tid søges hovedlinierne på dette felt afdækket for at skabe indblik i de dybereliggende strukturer af social karakter – med de begrænsninger, som omstændighederne naturligvis må gøre gældende i et arbejde af denne karakter.

Og lidt brødtekst:

Den forud givne tids perceptorisk-immanente konstitution afseksualiserer på den anden side sig selv og i den hegelske læsning også generationers pseudohermeneutiske krigsskueplads. Det andet synspunkts konstitutive korrektiv decentrerer kongenialt det overleverede i tæt forbindelse med den nu afdøde læremesters dionysiske turbulens.

Gid det havde været totalt urealistisk, at jeg havde skrevet det selv.

P.S.: Hvis du nu sidder og tænker “jeg skriver ikke speciale”, så er der også løsninger til dig. Godt i tråd med ovenstående har vi eksempelvis “Postmodernismegeneratoren“, som helt sikkert skal hjælpe mig med at skrive et par engelske tidsskriftsartikler. Hvis du er mere til karriere indenfor business, og skal brande en masse ting i en stømliningsprocess og hvad I ellers plaprer om, så kan du få hjælp i Tågegeneratoren.