Gruppeeksamen

Som de fleste, der enten studerer eller har studeret, ved, så vil vores herlige regering afskaffe gruppeeksamener (og 10. klasse, men den kan vi eventuelt tage en anden gang). Desværre har Haarder, Sander og deres kumpaner endnu en gang misforstået hvordan den verden, de ikke selv er i, er skruet sammen. Der er selvfølgelig en masse liberal ideologi bag, og den afholder desværre magthaverne fra at se, hvad det er, de har gang i. Deres argumenter kunne de få et fladt 5-tal for, men jeg er desværre ikke sikker på, hvem, der har fundet på hvad. Ifølge regeringens egen politik (“den enkelte og en kommende arbejdsgiver har en berettiget forventning om at få at vide, hvad den enkelte reelt kan”), så burde det være meget tydeligt for vælgerne at se, hvem der bestemmer hvad. Sådan virker det ganske åbenlyst ikke under minimaldiktator Fogh. Deres pointe med just skitserede forventning er, at alle skal have ret til individuel eksamen. En rettighed man, så vidt jeg er orienteret, alle dage haft. Det skal bare ikke længere være enhvers ret at eksamineres i grupper. De personlige rettigheder er med andre ord en specifik ordre om at gå op enkeltvis. “Det er det, de unge vil have” kan man høre de gamle knarker blive enige om over en rullepølsemad inde på borgen. Friheden til at vælge under den nuværende “liberale” regering går alt i alt ud på at få at vide, hvad er er bedst. Og det er gruppeeksamener ikke, for det lugter langt væk af samarbejde og (undskyld jeg bander) solidaritet. Fy da føj for en led karl. At ministrene (og deres embedsmænd?) ikke har fattet, at individuelle karakterer både er en mulighed og en realitet selv om man eksamineres gruppevis, er slet og ret beskæmmende. Det sker i dag, og hvis det er pointen med deres tiltag, så er det såmænd bare et spørgsmål om at skærpe over for alle eksaminatorer og censorer, at de ikke skal være så bange for at differenciere karaktererne. Det sker nok ikke så tit som det kunne, men det er selvfølgelig også en hård bet, at man kan straffes for ikke at være dygtig mundtlig, hvis man har ydet lige så meget til den skriftlige del. Det vil individuelle eksamener ikke lave om på.

“De nye regler betyder, at såvel undervisningen som forberedelse til eksamen fortsat kan foregå i et samarbejde mellem flere studerende. Det vil fortsat være muligt at forberede sig i grupper til eksamen. Hvis der er udarbejdet en fælles rapport forud for eksaminationen, skal det fremgå, hvilke dele den enkelte studerende har udført.”

Ville Fogh så få et rundt 0 for sine nytårstaler, som han jo ikke selv skriver? 😉 Men hvad er det dog for en logik? Arbejdsindsats=antal ord? Alle incitamenter til at lave en god helstøbt forskningsrapport (som er hele bevæggrunden for universiteternes gruppeprojekter) er da helt væk. Hvorfor bruge tid på at gennemgå sine medstuderendes afsnit, når man kan bruge kræfter på at finpudse sine egne? Og vigtigere endnu: Hvorfor tilpasse sit eget afsnits indhold efter det næstkommende, hvis man kan lave et mere videnstungt afsnit uden den slags overvejelser? Med andre ord: Det er da totalt gak-gak. Gå derfor ind på bevargruppeeksamen.dk og skriv under på, at vi skal bevare gruppeeksamenerne. Det må da være op til det enkelte uddannelsessted/studie/lærerkorps at afgøre, hvornår gruppeeksamen er mere frugtbar end individuel eksamen!

3 thoughts on “Gruppeeksamen”

 1. Uden t være ekspert i gruppeeksamener, så har jeg selv erfaret, at være 3 i en gruppe, hvoraf de 2 skrev opgaven imens den anden lavede hotdogs og på anden måde forsøgte at gøre sig nødvendig udover det faglige (som han ikke vidste møj om).

  Ligeledes har jeg hørt om en gut, der sammen emd 2 andre skrev en opgave til 11. Til eksamen var hans åbningsreplik noget a’la “Bare giv mig 00 – jeg aner INTET!”. Da opgaven talte 50% endte han med et – for ham – prangende 7-tal.

  Hvorvidt Regeringens forslag ændrer på den slags nederdrægtigheder skal jeg lade være usagt. Forslaget er måske kun til 5 (sikkert mindre, da det så vidt jeg kan forstå ikke rammer ovenstående problemer). Men at forherlige gruppearbejde/-eksamen som ovenfor er vel ikke til meget mere end 6 med pil op.

 2. Jeg forherliger ikke gruppeeksamen, men muligheden for at

  1) studiestedet kan vælge om de vil tilbyde det
  2) den studerende selv kan vælge individuel eksamen uanset studiestedets foretrukne løsning

  De situationer, du snakker om, har jo ikke meget med gruppeeksamen at gøre, men om gruppearbejde – udfærdigelsen af selve rapporten. Den skal er ikke pilles ved.

 3. Man kunne jo selv vælge om man ville til gruppeeksamen eller op til Individuel eksamen.
  Se det var jo skønt!

  Det er ret sjovt at Harder så gerne vil have at vi er forrest i Videnssamfundet, men alligevel gør han og hans medsammenssvorende ALT for at føre hele uddanelsessystemet tilbage til 1950’erne! >.

Comments are closed.

Scroll to Top