Categories
In Danish

Man lærer noget hver dag

Om Omgang med Kvinder:

Gør ikke Kur til flere kvinder paa samme Tid, paa samme Sted og paa samme Maade, hvis det er Dig om en enkelts Gunst at gøre. De tilgiver os smaa Utroheder, ja, man kan endog derved undertiden sejre hos dem, men i det Ãæ’Ëå“jeblik, man foresnakker dem noget om følelser, maa man føle, hvad man siger, og føle dem alene. Saasnart de mærker, at Du disker op med øm Snak til enhver, er det forbi. De vil gærne vedblive at være det for os, de er, udelt og alene

og senere

To Kvinder, der gør Fordring paa at besidde en og samme Egenskab, enten det nu er Skønhed, Lærdom, eller andet, passer ikke godt sammen i et Selskab. Dog bliver de undertiden færdig med hinanden, men kommer en tredje til, saa er Fanden løs (Knigge 1892/1787:139).

By René Clausen Nielsen

I'm pretty much in love with a data. Or, the knowledge we can extract from it. Or, rather, the better decisions that can be made based on said knowledge.

I hold a M.Sc in Sociology a MA in Historical Social Enquiry (Social History + Historical Sociology + Global Development), and work as Information Management Lead at the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. I guess you can call me a Computational Sociologist of Global Development and Humanitarian Action. No less.

That's pretty much it, really.