Korriger til venstre

Det er skisme hårdt at stemme. Jeg valgte af økonomisk nødvendighed at droppe bussen ind til centrum, så efter en gåtur langs flere større veje på 6,4 kilometer stod jeg endelig ved Det Kongelige Danske Konsulat. Ikke overraskende syntes jeg mere end nogensinde, at det var en god idé, at stemme på en person/et parti, der både vil arbejde for mere miljøvenlig transport og for billigere offentlige transportnidler. Som jeg også havde planlagt, underrettede jeg derfor via brev de valgtilforordnede om, at jeg godt kunne tænke mig at se Margrete Auken i EU. Såmænd. Efter at have gået et par kilometer derfra til universitetet mener jeg, at jeg har fortjent en pause. Forvent en quiz- eller testbesvarelse herfra inden for kort tid 🙂

Scroll to Top