Udtynding virker

Projektet, som jeg har arbejdet på det meste af sommeren, er nu søsat. I går var der et indslag om det i TV-Avisen (efter ca. 15 min.) og i dag præsenterede Linda vores hendes fund på Dansk Kriminalistforenings temadag, “Hvad virker, og hvad virker ikke?“. Det blev et rigtig godt oplæg, og det virkede også til, at det blev vel modtaget af de tilstædeværende, som over en bred kam må betegnes som eksperter. Desværre var jeg ikke tilmeldt temadagen, så bare det at de gav mig lov til at overvære oplægget på en i forvejen fuld tegnet temadag, var meget fint. Det betød, at jeg ikke fik hilst på de ansatte fra Pension Skejby, selv om det kunne have været stort at møde dem. Det er lidt mærkeligt at have brugt så meget krudt på at skrive om et sted, som jeg aldrig har set, og hvor jeg aldrig har mødt eller talt med ansatte eller beboere. En statistikers dilemma. Hvis jeg da med god samvittighed kan referere til mig selv som “statistiker”. Noget jeg ville hade andre for og endda frabede mig. Pension Skejby er en af Kriminalforsorgens pensioner. Det, der gør pensionen speciel, er deres udtyndingsprincip, som går ud på, at en stor del af beboerne er ikke-kriminelle:

Inspirationen til den “udtynding” kom fra militærpsykologen Bent Rieneck. Han havde i en undersøgelse af danske værnepligtige dokumenteret, at positiv påvirkning/normoptagelse af eksempelvis kriminelle, var bedre i en kammeratskabsgruppe, end i en gruppe, der kun var udsat for et “systems” påvirkning gennem de ansatte

Lindas projekt gik ud på at finde ud af, om beboerne fra Pension Skejby sjældnere falder tilbage til kriminalitet end beboere fra andre af kriminalforsrogens pensioner (som via en række analyser viste sig at være fuldt sammenlignelige med Pension Skejby). Og sørme om ikke det viste sig, at Pension Skejbys beboere klarede sig signifikant bedre – både mht. recidiv (tilbagefald til kriminalitet) og uddannelsesmobillitet efter endt ophold. Vi er glade.

7 thoughts on “Udtynding virker”

  1. 1: Min datter fik ikke lov til at bo sammen med voldtægtsdømte, men det er da flot, at der er nogen der ‘tør’ gøre det. 🙂

    2: Fik I undersøgt, om der var nogen effekter den anden vej? Altså en pæn ung mand/kvinde, der pludselig røvede en bank og bankede direktøren – alt imens han voldtog en mindreårig 😉

    3: Jeg er stolt af dig! Du er en fremragende forsker, og du skal nok blive til noget! Konvergens – let’s go!

  2. 1: Min datter ville blive tvunget til det. Der er ikke noget som Livets Hårde Skole 😉

    2: Nej, den undersøgelse er lavet før. Der er ABSOLUT INGEN negativ normpåvirkning fra kriminelle til ikke-kriminelle.

    3: Jeg er også stolt af dig. Lad os konvergere snarest muligt 🙂

Comments are closed.

Scroll to Top