Hvem er du enig med (EU)?

Så har jeg også fået taget EU-testen på DRs hjemmeside. Som det også var tilfældet med den almindelige test er jeg på ingen måde overrasket over resultatet. Jeg er faktisk imponeret over, hvor meget disse tests passer overens med mine egne ideer om, hvem jeg er enig med. Resultat: Politikere tættest på dine svar: Villy Søvndal (F), EU-ordfører : 80 point Anne Grete Holmsgaard (F), EU-ordfører : 75 point Torben Lund (A), medlem af Europaparlamentet : 62.5 point Elisabeth Arnold (B), EU-ordfører : 62.5 point Jann Sjursen (Q), EU-ordfører : 57.5 point Politikere længst fra dine svar: Jens Okking (JB), [tidligere] medlem af Europaparlamentet : 25 point Karin Riis-Jørgensen (V), medlem af Europaparlamentet : 20 point Kristian Thulesen Dahl (O), EU-ordfører : 2.5 point Mogens Camre (O), medlem af Europaparlamentet : -2.5 point Ole Krarup (Folke), medlem af Europaparlamentet : -7.5 point “Der gives fra 100 til minus 100 point. 100 point er en fuldstændig overensstemmelse mellem dine og politikerens svar. Testen kan ikke bruges som retningslinie for din stemmeafgivelse. Brug din sunde fornuft i stedet!”

Scroll to Top