Lene dovolená zas

Lene mnìl jsem jeden abecední znak tato ráno. Ona jeden námezdní dotazníková akce já Kodaò pozítøí – a vùle snad dát na pøetøes èinnost tam dále duben ètvrtina. To jest oba blaho a bolavý. Ono is pøíjemný -li ona gets jeden námezdní , a docela opatøit poznámkami -li ona have až k dovolená trojka týdni další my hýbat se do dohromady. Ono is napínavý až k vidìt jaký stát se. JÃÂ? cenit aby ona vùle zùstat do Dánsko do Pochodovat , aèkoliv aby èlen urèitý dìlat plány po celou dobu.
Lene smutter igen! Lene fik brev her til morgen. Hun skal til jobsamtale i København i overmorgen – og muligvis starte derovre d. 1/4. Det er jo bÃ¥de godt og skidt. Det er lækkert, hvis hun kan fÃ¥ et job, og irriterende, at det lige skulle være tre uger efter vi endelig er flyttet sammen. Det bliver spændende at se hvordan det gÃ¥r. Jeg regner med at hun bliver i Danmark hele marts mÃ¥ned, det har trods alt været planen hele tiden.

Scroll to Top