Bevingede ord fra sumpen

(Via Blogbogstaver) I min egenskab af antropomorfiseret specialesump rammer Jes Fabricius Møllers “Den sproglige bundvending” mig et blødt sted. Jeg har derfor ladet denne hans specialegenerator hjælpe mig lidt på vej. Problemformulering: Med udgangspunkt i italesættelsen af magten over magtudøvelsens centralisering i tidligt moderne tid søges hovedlinierne på dette felt afdækket for at skabe indblik […]

Bevingede ord fra sumpen Read More »