Categories
In Danish

At korsfæste en harpe

Nogle gange er flag for langt ude. Blandt andet Montserrats: